10.50 zł
Kotlet devolay
12.60 zł
Kartacze
15.00 zł
Placek po węgiersku