11.00 zł
Kotlet devolay
15.00 zł
Kartacze
16.00 zł
Placek po węgiersku